Gdynia Moje Miasto

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Gdynia, ul. Białostocka 3 poniedziałek 10:00 – 18:00 wtorek - piątek 08:00 – 16:00

Dziś jest : Niedziela, 25 czerwca 2017

Imieniny obchodzi: Dorota, Łucja, Wilhelm

News

OPŁATY


Opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni można wnosić:

 • 1. Wykupując jednorazowy bilet w parkomacie
 • 1.1 Opłata gotówką (bilonem) – dotyczy parkomatów solarnych Strada i elektrycznych Galexio
 • 1.2 Opłata kartą strefową – dotyczy parkomatów solarnych Strada i elektrycznych Galexio
 • 1.3 Opłata banknotami – dotyczy tylko parkomatów elektrycznych Galexio
 • 2. Wykupując abonament.
 • 3. Za pośrednictwem telefonu komórkowego.
 • Wpłat z tytułu:

 • abonamentów uprawniających do parkowania na terenie SPP,
 • opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w SPP,
 • aktywacji i doładowania karty strefowej,
 • wpłat na upomnienia do uiszczenia opłat za nieopłacony postój lub postój ponad opłacony czas
 • można dokonywać w kasach (na parterze) przy ul. Białostockiej 3 (budynek Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania):

  w poniedziałki w godzinach: 1000 – 1800
  od wtorku do piątku w godzinach: 800 – 1600
  lub na rachunek bankowy:

  PKO Bank Polski SA

  74 1440 1084 0000 0000 1036 6917

  W przypadku wykonywania przelewu z zagranicy prosimy o dodanie liter PL przed numerem rachunku oraz podanie kodu SWIFT BPKOPLPW

  Kasy (na parterze) przy ul. Białostockiej 3, w godz. 1000 – 1800 w poniedziałki i w godz. 800 – 1600 od wtorku do piątku realizują wypłaty na podstawie oryginałów Polecenia wypłaty wydawanych przez elektryczne automaty parkingowe Galexio.
  Ad 1.1 Opłata gotówką (bilonem)

  – Opłata gotówką (bilonem) w parkomacie solarnym Strada

  Parkomat w stanie czuwania wyświetla datę i godzinę. Wsunięcie monety w szczelinę wlotu monet powoduje wyjście ze stanu czuwania (po zmroku ekran jest podświetlany) a na ekranie pojawia się informacja o wniesionej kwocie oraz minimalnej i maksymalnej opłacie możliwej do wniesienia.

  Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Gdyni, opłata minimalna została ustalona na kwotę 80 gr i odpowiada 30 minutom parkowania, zaś opłata maksymalna wynosi aż 96 zł i odpowiada opłacie za nieco ponad 4 dni.

  Pierwsze pól godziny - 0,80 zł; drugie pół godziny - 2,00 zł; druga godzina - 2,90 zł; trzecia godzina - 3,00 zł; każda następna godzina 2,80 zł; możliwe jest wnoszenie opłat w rozliczeniu minutowym, proporcjonalnie do wysokości opłat za poszczególne odcinki czasowe

  Kierowca chcący wnieść opłatę powinien wrzucić do urządzenia monety o łącznej wartości co najmniej 0,80 zł i nie większej niż 96 zł. W trakcie wnoszenia opłaty na wyświetlaczu urządzenia pokazywana jest wartość już wniesionej opłaty oraz odpowiadająca jej godzina, do której parkowanie zostało opłacone. Kierowca decyduje, w którym momencie zatwierdzić transakcję. Jeżeli wniesiona kwota będzie większa niż opłata do końca danego dnia, zostanie ona przeniesiona na następny dzień, w którym obowiązują opłaty. Na przykład opłata w kwocie 5 zł wniesiona o godzinie 17:10 w piątek będzie skutkowała wydaniem biletu, którego ważność upływa w najbliższy poniedziałek o godzinie 9:56.

  Zatwierdzenie transakcji następuje w chwili naciśnięcia zielonego przycisku. Bilet jest drukowany natychmiast i może być odebrany w kieszeni wydawczej osłoniętej zieloną osłoną. Bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu w miejscu widocznym dla kontrolera.

  Dla wygody kierowców, szczególnie przyjezdnych i turystów, parkomaty przyjmują opłaty we wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę. Można zatem przyjechać w nocy z niedzieli na poniedziałek, wnieść opłatę i nie być zmuszonym do rannego wstawania.

  Należy pamiętać, że jednorazowo urządzenie może przyjąć 25 monet, zatem wysokie kwoty opłat powinny być wnoszone za pomocą monet o wysokich nominałach.

  Wrzucenie kwoty większej niż maksymalna powoduje automatyczne zwrócenie pieniędzy, a bilet nie zostanie wydany. Wrzucenie kwoty mniejszej niż minimalna i zatwierdzenie jej przynosi analogiczny skutek.

  – Opłata gotówką (bilonem) w parkomacie elektrycznym Galexio

  1.2 Opłata kartą strefową – Opłata kartą strefową w parkomacie solarnym Strada

  Karta strefowa jest dystrybuowana przez Biuro Obsługi Strefy znajdujące się w Gdyni przy ul. Białostockiej 3. Użytkownicy nabywający kartę, powinni przeznaczyć pewną kwotę (maksymalnie 300 zł), którą karta zostanie „załadowana”. Środki zgromadzone na karcie mogą być wykorzystywane wyłącznie do opłat za parkowanie we wszystkich parkomatach zainstalowanych w strefie płatnego parkowania w Gdyni.

  Kierowca wnoszący opłatę za pomocą karty posługuje się nieco inną procedurą aniżeli ma to miejsce w przypadku bilonu.

  Parkomat w stanie czuwania wyświetla datę i godzinę. Za pomocą niebieskich przycisków należy wyprowadzić urządzenie ze stanu czuwania, a następnie określić kwotę opłaty oraz odpowiadający jej czas końca parkowania. Przycisk oznaczony „+” powoduje skokowe zwiększenie kwoty, zaś oznaczony symbolem „-” - zmniejszenie. Każde użycie jednego z przycisków powoduje zmianę kwoty o 50 groszy. Po osiągnięciu satysfakcjonujących parametrów, kierowca zatwierdza transakcję za pomocą zielonego przycisku, po czym proszony jest o zbliżenie karty do głowicy czytnika. Parkomat weryfikuje kartę i „zdejmuje” zdefiniowane przez kierowcę środki oraz wydaje bilet. Zaletą takiego rozwiązania jest chociażby brak konieczności wyjmowania karty z portfela, czy nawet z kieszeni. Po zakończonej transakcji na wyświetlaczu urządzenia pokazywany jest stan pozostałych środków na karcie.

  Jeżeli kierowca zechce zrezygnować z transakcji, to w przypadku opłaty kartą może to zrobić nawet po jej zatwierdzeniu – wystarczy, że nie zbliży karty to głowicy czytnika. Transakcja zostanie automatycznie zakończona po ok. 30 sekundach.

  - Opłata kartą strefową w parkomacie elektrycznym Galexio

  Ad 1.3 Opłata banknotami

  Ten sposób płatności może być realizowany TYLKO w parkomatach elektrycznych Galexio.

  Ad 2 Opłata za pomocą wykupu abonamentu w Biurze Obsługi Strefy

  Abonamenty

  Zgodnie z treścią obowiązującej Uchwały Rady Miasta Gdyni, kierowcy często korzystający z miejsc postojowych w obrębie SPP, a szczególnie mieszkańcy, mają możliwość zakupienia abonamentu.

  Abonament można nabyć w biurze Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni przy ul.Białostockiej 3.

  Istnieją trzy rodzaje abonamentów:
  1. Dla właścicieli pojazdów, którzy są mieszkańcami na terenie objętym Strefą Płatnego Parkowania w Gdyni.
  2. Dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Ds.Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie schorzeń neurologicznych i narządów ruchu.
  3. Na okaziciela.

  Abonamenty różnią się kolorystyką i ilością informacji (patrz przykłady poniżej) oraz ceną:
  • Abonament miesięczny dla mieszkańca (typ M) – 30,00 zł
  • Abonament miesięczny dla osoby niepełnosprawnej (typ N) – 30,00 zł
  • Abonament miesięczny na okaziciela (typ O) – 450,00 zł

  Abonament uprawnia do nieograniczonego w czasie postoju na całym obszarze Strefy Płatnego Parkowania z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to abonamentu M, którego posiadacz będzie mógł parkować pojazd jedynie w pewnym rejonie Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni określonym na etapie wydawania abonamentu.

  Abonament, podobnie jak bilet z parkomatu powinien być umieszczony za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację przez kontrolera.

  Ad 3 Za pośrednictwem telefonu komórkowego

  Kierowca może dokonywać płatności za pomocą usługi mobiParking przy użyciu telefonu komórkowego. Po wcześniejszym zarejestrowaniu się rozpoczęcie i kończenie parkowania realizowane jest za pomocą smsa. Więcej informacji na stronie skycash.com.
  Każda zarejestrowana firma, korzystająca z usługi wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów na terenie Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni z zastosowaniem telefonów komórkowych ma dostęp do not księgowych z poziomu panelu administracyjnego na stronie SkyCash Poland S.A.
  Firma Skycash obsługująca system mobilnej płatności mobiParking od 01 sierpnia 2013 roku wprowadziła dla użytkowników firmowych opłatę abonamentową w kwocie 5 zł za pojazd.