Gdynia Moje Miasto

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Gdynia, ul. Białostocka 3 poniedziałek 10:00 – 18:00 wtorek - piątek 08:00 – 16:00

Dziś jest : Piątek, 22 września 2017

Imieniny obchodzi: Tomasz, Maurycy

News

FUNKCJONOWANIE STREFY


W Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni obowiązują opłaty określone obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Gdyni. Parkowanie jest dozwolone na wszystkich dostępnych miejscach w obrębie pasa drogowego z wyłączeniem miejsc zastrzeżonych (koperty, postoje TAXI).

Kierowcy mogą dokonać opłaty całą dobę, dzięki czemu osoby przyjeżdżające do miasta w nocy nie są zmuszone do wstawania wcześnie rano, wraz z rozpoczęciem płatnego parkowania. Maksymalna kwota, za którą można kupić bilet parkingowy to 96 zł. Jest to ukłon głównie w stronę osób pozostawiających samochód w Gdyni, gdy same wybierają się na wycieczkę promem do Szwecji. Kierowca może kupić bilet za dowolną kwotę pomiędzy minimalną (80 gr) a maksymalną (96 zł). Parkomat automatycznie przeliczy opłatę na czas parkowania.

Kontrola opłat w Strefie Płatnego Parkowania jest realizowana przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni – Kontrolerów. Kontrolerzy sprawdzają obecność (lub brak) biletu z parkomatu lub abonamentu za przednią szybą pojazdu. W przypadku opłat za pomocą telefonu komórkowego, kontrolerzy sprawdzają, czy parkowanie jest opłacone w bazie danych w sposób zdalny. Kontrolerzy w żadnym wypadku nie są uprawnieni do pobierania jakichkolwiek opłat.

W przypadku stwierdzenia braku opłaty, kontrolerzy wystawiają wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej i umieszczają je za wycieraczką. Wystawienie wezwania jest dla kierowcy informacją o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w biurze Strefy Płatnego Parkowania bądź przelewem na konto. Wysokości opłat oraz sposoby ich realizacji zostały określone w Uchwale Rady Miasta Gdyni.

Wezwanie jest ewidencjonowane w bazie danych i uzupełnione o dokumentację fotograficzną. kontroler nie ma możliwości anulowania raz wystawionego wezwania.

Opłata dodatkowa jest opłatą nakładaną w trybie administracyjnym, co oznacza, że zniszczenie, zagubienie wezwania, nie zwalnia z obowiązku jej uiszczenia. Innymi słowy, w przypadku, kiedy nie została wniesiona opłata za parkowanie, natychmiast i automatycznie powstaje obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej.

Wszystkie sprawy związane z parkowaniem pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni należy załatwiać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Białostockiej 3.