Gdynia Moje Miasto

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Gdynia, ul. Białostocka 3 poniedziałek 10:00 – 18:00 wtorek - piątek 08:00 – 16:00

Dziś jest : Czwartek, 22 lutego 2018

Imieniny obchodzi: Marta, Małgorzata, Piotr

Podstawa prawna funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni

Podstawę prawną funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania stanowi uchwała Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz.2477) z uwzględnieniem:
• zmian wprowadzonych uchwałą nr VIII/127/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r., poz. 1573),
• zmiany wynikającej z wyroku III SA/Gd 944/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 807),
• zmian wprowadzonych
uchwałą nr XXXIV/953/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r., poz. 3294).
Tutaj tekst ujednolicony uchwały

AKTUALNOŚCI

2018-02-20 14:52 Pojazdy elektryczne zwolnione z opłat w SPP
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (opubl. Dz.U. 2018 poz.318 z dn. 07.02.2018 r.) wprowadzającej m.in. zmiany w ustawie o drogach publicznych informujemy, że od dnia 22.02.2018 r. pojazdy elektryczne zwolnione są z opłat za postój w strefach płatnego parkowania.
Za pojazd elektryczny, uważany jest „pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania”.
W celu ułatwienia identyfikacji takich pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni, zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby – właścicieli i użytkowników pojazdów elektrycznych do kontaktu z biurem SPP przy ul. Białostockiej 3.

2017-09-30 06:44 Za parkowanie zapłacisz kartą
Mamy bardzo dobrą wiadomość, dla tych, którzy nie lubią w kieszeni nosić drobniaków.  Zakończył się właśnie pierwszy etap modernizacji Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni i wszystkie parkomaty zostały przystosowane do przyjmowania opłat za postój kartami bankowymi.
Parkomaty mają też nowe, kolorowe wyświetlacze, dzięki którym  komunikaty są czytelniejsze, a obsługa łatwiejsza. Do końca roku Zarząd Dróg i Zieleni zamierza jeszcze przystosować parkomaty do wydawania e-biletów, e-abonamentów i przyjmowania opłat dodatkowych.
Przypomnijmy także, że 6 października wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni uchwalone przez radnych miasta podczas sesji  z 30 sierpnia  br. (tutaj tekst uchwały). Dotyczą one obniżenia opłat za parkowanie dla użytkowników samochodów współdzielonych i niskoemisyjnych. Zgodnie z nową uchwałą mniej też zapłacą za parkowanie mieszkańcy SPP oraz niepełnosprawni, którzy zdecydują się wykupić abonament na okres co najmniej 6 miesięcy - będzie to 25 zł/miesiąc . Do tej pory niższa cena obowiązywała tylko przy zakupie abonamentu na cały rok. Od 6 października br. pojawi się też  możliwość zakupu abonamentów na okres 15 dni.

2017-08-03 08:44 Modernizacja parkomatów – informacja dla użytkowników kart strefowych
W związku z modernizacją parkomatów i wycofaniem z użytkowania w Strefie Płatnego Parkowania kart strefowych Zarząd Dróg i Zieleni przypomina wszystkim posiadaczom i użytkownikom tych kart, że zwrot niewykorzystanych środków znajdujących się na karcie strefowej możliwy jest po przedłożeniu karty wraz z wnioskiem w kasie w siedzibie biura SPP przy ul. Białostockiej 3 (w poniedziałki w godz. od 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godz. 08.00-16.00). Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (58 764 40 21, 58 764 40 31).


2017-07-28 09:01 Trwa wymiana parkomatów
W tym tygodniu na gdyńskich ulicach stanęło 36 nowych parkomatów, które zastąpiły wysłużone automaty przyjmujące banknoty. Nowe urządzenia mają możliwość płatności kartami bankowymi (bezstykowymi i z chipem). Dla bezpieczeństwa kupującego nie trzeba wprowadzać kodu PIN. czytaj więcej2017-06-09 10:55 Modernizacja parkomatów - zmiany w fukcjonowaniu SPP
Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że w lipcu, w ramach modernizacji Strefy Płatnego Parkowania, planowane jest wprowadzenie w parkomatach płatności bezgotówkowych z użyciem powszechnie stosowanych bankowych kart płatniczych. Ta nowa funkcja zastąpi dotychczasowe płatności kartą strefową. W związku z tym płatności z użyciem kart strefowych będą mogły być realizowane tylko do 30 czerwca. Z upływem tej daty karty te stracą ważność. Zwrot niewykorzystanych środków znajdujących się na karcie strefowej będzie możliwy po przedłożeniu karty wraz z wnioskiem w kasie w siedzibie biura SPP przy ul. Białostockiej 3 (w poniedziałki w godz. od 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godz. 08.00-16.00). Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (58 764 40 21, 58 764 40 31).


2017-01-04 14:55 Zmiana godzin pracy
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, iż od dnia 16 stycznia 2017 r. zmianie ulegają godziny pracy Biura Obsługi Klienta oraz Kas Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni. Nowe godziny pracy: poniedziałek 10:00 – 18:00, od wtorku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00. Numery telefonów pod, którymi można uzyskać informacje oraz zgłosić awarię automatów parkingowych pozostają bez zmian tj.: 58 764 40 21 – 22. Zgłoszenia awarii parkomatów po godzinach pracy Biura Obsługi Klienta SPP (wtorek - piątek 16:00 - 18:00) prosimy zgłaszać na numer infolinii: 56 692 79 59.


2016-12-02 12:25 Ściągnij, zaparkuj, zapłać
Dzięki nowej aplikacji mobilnej od 1 grudnia łatwiej zapłacisz za parkowanie w Gdyni. Nie dość, że obejdzie się bez gotówki, to jeszcze nie trzeba będzie pamiętać o wcześniejszym ładowaniu konta. Pod aplikację wystarczy bowiem podpiąć kartę płatniczą.czytaj więcej


2015-12-18 12:22 Pobieranie opłat za postój w gdyńskiej Strefie Płatnego Parkowania
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że opłaty parkingowe w gdyńskiej Strefie Płatnego Parkowania, na drogach publicznych, pobierane będą tylko w sytuacji, gdy auto zaparkowane jest w miejscach spełniających warunki „Ustawy o drogach publicznych". Oznacza to, że miejsce takie musi oznaczone być znakami pionowymi D-18 „Parking" i jednocześnie znakami poziomymi lub na przykład poprzez wyznaczenie zatok postojowych, parkingów, części chodników wykonanych z innej nawierzchni albo oddzielonych słupkami. czytaj więcej


2015-08-10 09:01 Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
W związku z kierowanymi do Zarządu Dróg i Zieleni pytaniami dotyczącymi lokalizacji miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wykaz takich miejsc znajdujących się na drogach będących w zarządzie ZDiZ zamieszczony jest na stronie internetowej Zarządu – www.zdiz.gdynia.pl.


Firma Skycash obsługująca system mobilnej płatności mobiParking od 01 sierpnia 2013 roku wprowadziła dla użytkowników firmowych opłatę abonamentową w kwocie 5 zł za pojazd.

Strefy płatnego parkowania w Gdyni|Powiększ Mapę