Gdynia Moje Miasto

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Gdynia, ul. Białostocka 3 czynne od 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku

Dziś jest : Sobota, 28 maja 2016

Imieniny obchodzi: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Podstawa prawna funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni

Podstawę prawną funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania stanowi uchwała Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/127/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 22.04.2015 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej oraz zmianą wynikającą z wyroku III SA/Gd 944/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dn. 23.04.2015 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dn. 01.03.2016 r. poz. 807. (tekst ujednolicony uchwały).

AKTUALNOŚCI

2016-04-22 10:22 Nowe oznakowanie w gdyńskiej Strefie Płatnego Parkowania
Od początku zeszłego tygodnia trwają intensywne prace związane z malowaniem poziomego oznakowania gdyńskich ulic, w tym także Strefy Płatnego Parkowania. Odnawiane jest istniejące oznakowanie, a na części ulic wprowadzana jest nowa organizacja ruchu. polegająca na uporządkowaniu parkowania, jednoznacznym i czytelnym wyznaczeniu miejsc postojowych, wyraźnym oddzieleniu stref pieszych od stref postoju. Dzięki temu zwiększy się liczba wyznaczonych miejsc postojowych i poprawi się bezpieczeństwo użytkowników dróg. czytaj więcej

2015-12-18 12:22 Pobieranie opłat za postój w gdyńskiej Strefie Płatnego Parkowania
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że opłaty parkingowe w gdyńskiej Strefie Płatnego Parkowania, na drogach publicznych, pobierane będą tylko w sytuacji, gdy auto zaparkowane jest w miejscach spełniających warunki „Ustawy o drogach publicznych". Oznacza to, że miejsce takie musi oznaczone być znakami pionowymi D-18 „Parking" i jednocześnie znakami poziomymi lub na przykład poprzez wyznaczenie zatok postojowych, parkingów, części chodników wykonanych z innej nawierzchni albo oddzielonych słupkami. czytaj więcej

2015-08-10 09:01 Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
W związku z kierowanymi do Zarządu Dróg i Zieleni pytaniami dotyczącymi lokalizacji miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wykaz takich miejsc znajdujących się na drogach będących w zarządzie ZDiZ zamieszczony jest na stronie internetowej Zarządu – www.zdiz.gdynia.pl.


Firma Skycash obsługująca system mobilnej płatności mobiParking od 01 sierpnia 2013 roku wprowadziła dla użytkowników firmowych opłatę abonamentową w kwocie 5 zł za pojazd.

Strefy płatnego parkowania w Gdyni|Powiększ Mapę